top of page

ХАРТІЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО УЧНІВСЬКОГО

САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Хартія була створена в рамках проєкту  "Ми будуємо спільноту заради учнівського самоврядування в Україні". Проєкт реалізується у партнерстві з ГО «Унікальна країна» та Львівським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти. 

Організаторів та учасників об’єднує переконання, що сучасна школа має стати простором, який сприяє формуванню демократичної культури, і що учнівське самоврядування є однією з найкращих можливостей для розвитку у молоді громадянських компетентностей.  Дієве учнівське самоврядування дозволяє дітям і молоді вчитися на власному досвіді та готує їх до ролі активних, відповідальних громадян та громадянок.

 

УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ НАВЧАЄ: ОБИРАТИ СВОЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ, ІНІЦІЮВАТИ ДІЇ ЗНИЗУ, ПРИЙМАТИ СПІЛЬНІ РІШЕННЯ ІЗ ЗАГАЛЬНИХ ПИТАНЬ, ВИЗНАВАТИ ПРАВИЛА І ДІЯТИ ВІДПОВІДНО ДО НИХ.

Мета проєкту - побудувати спільноту українських неурядових організацій, освітніх та методичних установ, які за експертної підтримки Фонду «Civis Polonus» розроблять стандарти доброго учнівського самоврядування, та поширять їх в різних регіонах країни.

 

ПОЛОЖЕННЯ ХАРТІЇ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ МАЮТЬ НА МЕТІ ДОПОМОГТИ УЧНІВСЬКІЙ СПІЛЬНОТ І ТА ПЕДАГОГАМ РОЗВИВАТИ ДІЄВЕ УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ, ЩО БАЗУЄТЬСЯ НА КРАЩИХ ДЕМОКРАТИЧНИХ ПРАКТИКАХ І ЦІННОСТЯХ. 

ЦІ ПОЛОЖЕННЯ БУЛИ УКЛАДЕНІ В РЕЗУЛЬ ТАТІ СПІВПРАЦІ ДОСВІДЧЕНИХ ЕКСПЕРТІВ , ЩО ПРЕДСТАВЛЯЮТЬ РІЗНІ ІНСТИТУЦІЇ ( ЗАКЛАДИ ОСВІТИ, НЕУРЯДОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ , НАУКОВІ УСТАНОВИ, МЕТОДИЧНІ ЦЕНТРИ) ТА ДУМОК, ВИСЛОВЛЕНИХ В ХОДІ КОНСУЛЬТАЦІЙ З 890 УЧНЯМИ ТА УЧЕНИЦЯМИ ТА 703 ПЕДАГОГАМИ З РІЗНИХ КУТОЧКІ В УКРАЇНИ.

                                             

ПОЛОЖЕННЯ ХАРТІЇ УЧНІ ТА ПЕДАГОГИ ПОДІЛЯЮТЬ ЦІЛІ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

СУТЬ СТАНДАРТУ

Цілі, завдання та сфера діяльності учнівського самоврядування розробляються учнями та педагогами спільно у відкритому та прозорому процесі.

Цілі та завдання повинні бути представлені всій шкільній громаді, щоб усі їх добре знали та розуміли.

Цілі учнівського самоврядування повинні співвідноситися з цілями та завданнями (стратегічними та статутними документами) закладу освіти та законодавством у галузі освіти.УЧНІ МАЮТЬ РЕАЛЬНИЙ ВПЛИВ НА СПРАВИ ШКОЛИ

Учні мають вплив на конкретні сфери шкільного життя: організацію шкільної роботи, навчальний процес, організацію простору та дозвілля тощо. Вони також активно інформують учнівську спільноту про права учнів, та реагують у разі їх порушення.

 

УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ МАЄ РЕСУРСИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ЗДІЙСНЕННЯ СВОЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ресурси необхідні для реалізації учнівським самоврядуванням різних видів ініціатив знизу та щоденної роботи. Тому ми припускаємо, що дієве учнівське самоврядування має кошти, які використовує у своїй діяльності на благо школи та місцевої громади.

 

УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ПІДТРИМУЮТЬ ДОРОСЛІ

Учні та учениці повинні в школі навчитися самоврядуванню - брати участь у процесах прийняття рішень, планувати та реалізовувати ініціативи знизу, а також пропагувати та захищати права учнів. Тому їм потрібні дорослі, які одночасно підтримуватимуть розвиток їхніх конкретних навичок (виступи, формулювання думок, планування, просування подій тощо), але також будуть доброзичливо підтримувати молодих людей в їх самостійній діяльності.

 

УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ДОБРЕ ОРГАНІЗОВАНО ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ СВОЇХ ЦІЛЕЙ

Структура УС повинна бути розроблена таким чином, щоб допомогти учнівському самоврядуванню досягти своїх цілей. Її не потрібно визначати раз і назавжди. Навпаки, важливо, щоб вона відповідала ідеям учнівської спільноти про діяльність у даному навчальному році. Для дорослих важливо бути відкритими на різноманітні організаційні форми: робота за методом проєкту, робочі групи, спеціальні групи тощо.

Вибори представників до органів УС мають бути прозорими та демократичними. У своїй щоденній діяльності УС також співпрацює з іншими групами та організаціями, що діють у школі.

 

ПАРТНЕРСТВО ТА СПІВПРАЦЯ - ОСНОВА РОЗВИТКУ САМОВРЯДУВАННЯ

Активні учні, що діють в учнівському самоврядуванні, та педагоги, які співпрацюють з ними, будують партнерства з іншими школами, установами та організаціями для обміну передовим досвідом та спільного пошуку рішень схожих проблем.

Учнівське самоврядування – початкова ланка та партнер місцевого самоврядування, інструмент формування свідомого та активного громадянства, «демо» версія участі в державному врядуванні.
 

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ    

bottom of page